Textiel@opleiding

Textiel@opleiding

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang hem maandelijks in je mailbox.

© 2019 wild van textiel

LUCA-school of Arts, Sint-Lucas Beeldende Kunst

Beeldende kunsten - Textielontwerp

De opleiding textielontwerp heeft als doel eigenzinnige, innoverende ontwerpers en kunstenaars op te leiden. Textiel kent een lange geschiedenis en heeft vele verschijningsvormen. In onze wijze van kleden en het inrichten van onze leefomgeving communiceren wij wie we zijn. Cultuur, tijd en sociale processen spelen hierin een rol, waardoor textiel functioneert als drager van culturele waarden, ideeën en betekenissen. In het textielatelier werk je met deze boeiende veelzijdigheid.

 

Foto: Nathalie Van der Massen, master textielontwerp 2013

Breed perspectief

Het atelier benadert textiel vanuit een breed perspectief en geeft plaats aan de kruisbestuiving tussen kunst en design en ruimte voor een vrije benadering. We bieden een onderzoeksomgeving met een constante dialoog over de taal van textiel en zijn mogelijkheden. Het artistiek beeldende en het ontwerpen staan centraal.

 

Eerste en tweede jaar

De opleidingsfases kennen een graduele opbouw. In het eerste en tweede jaar oriënteer je je in de aspecten van de toegepaste en autonome textielvormgeving. Via opdrachten leer je de beeldtaal van textiel gefundeerd onderzoeken en op welke wijze je jouw ideeën kunt visualiseren. Je maakt kennis met de brede waaier van technieken, materialen en hun uitdrukkingsmogelijkheden. Je construeert, bewerkt en verwerkt materie en je zet de kwaliteiten van textiel om naar eigenzinnige ontwerpen, beelden en producten. Mens, context, lichaam en ruimte zijn referentiepunten.

 

Je leert concepten ontwikkelen en de samenhang tussen idee, materie, vorm en inhoud toe te passen. Je onderzoekt echter niet alleen een hoe maar ook een waarom. We verwachten een open, kritische houding waarin denken en doen elkaar beïnvloeden. Tijdens werkbesprekingen, zowel in groep als individueel, debatteer je over je eigen werk en het werk van anderen. Gaandeweg ontwikkel je een grotere zelfstandigheid. Je eigen fascinatie en het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vormen de rode draad.

 

Derde jaar

In het derde jaar staat een eigen onderzoekstraject centraal. Vanuit een persoonlijke probleemstelling geef je vorm aan je concepten. De verworven kennis en vaardigheden van de voorgaande jaren worden door jou ingezet en uitgediept in je artistieke proces. Een stage, gelinkt aan je persoonlijk onderzoek, is onderdeel van je studie. In alle vrijheid ontwikkel je een eigen visie en beeldtaal; zo bepaal je zelf waar het accent in je studie ligt en welke richting je in de toekomst wil uitgaan.

 

Praktisch

LUCA-school of Arts, Sint-Lucas Beeldende Kunst, Gent
Zwartezustersstraat 34
9000 Gent
09 225 42 90
info.bk@luca-arts.be
 

Meer weten?

http://www.luca-arts.be/afstudeerrichting/textiel-op-sint-lucas-gent
webruimte van textiel: http://www.lucatextielgent.be