Textiel@opleiding

Textiel@opleiding

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang hem maandelijks in je mailbox.

© 2019 wild van textiel

vacatures

Verantwoordelijke planning productie/transport

We zijn op zoek naar een VERANTWOORDELIJKE PLANNING PRODUCTIE/TRANSPORT

1.1.    Productieplanner

De productieplanner staat in voor het dagelijks plannen, controleren, opvolgen en onrechtstreeks aansturen van het productieproces teneinde de vooropgestelde doelstellingen (uitgedrukt in kwantiteit, kwaliteit, rendement,…) te realiseren. Je bent hierdoor de centrale rol in het bedrijfsproces, aangezien planning de schakel vormt tussen verkoop, aankoop en productie.

Je bent verantwoordelijk voor de planning (op korte en lange termijn) van personeel, grondstoffen en verpakkingsmateriaal.

Daarnaast probeer je aan de hand van orders en forecasts de productie zo goed mogelijk in te schatten, waarbij de efficiëntie steeds wordt nagestreefd.

Doordat je dagelijks de productieplanning dient bij te sturen heb je permanent nauw overleg met de afdelingsverantwoordelijken en de productieverantwoordelijk en verzorg je tevens de communicatie met leveranciers en klanten.

Hoofdtaken productieplanner : Het takenpakket wordt als volgt opgebouwd :

Productieplanning 

 • Opstellen van weekplanning aan de hand van de binnengekomen orders en verwachtte “forecasts”
 • Opstellen van de dagplanning van de productielijnen , opvolgen en bijsturen waar nodig
 • Planning van bulkleveringen grondstoffen inclusief het plaatsen van de afroepen en verifiëren van verpakkingsmaterialenbehoeften voor de betreffende week  
 • Rapporteren van de dagelijkse gegevens van de verschillende afdelingen ten einde aan de boekhouding de mogelijkheid te geven wekelijks een evaluatie/rendementsrapport te genereren.

Capaciteitsplanning personeel 

 • Dagelijks/wekelijks inplannen van personeelscapaciteit op basis van productiebehoeften.

Productieplan optimalisatie

 • De bestaande productieplanning continu evalueren en optimaliseren
 • Monitoring en bijsturen van de interne veiligheidsstocks en stockvoorraad van afgewerkte producten om de voorraadwaarde zo laag mogelijk te houden of bij te sturen.

1.2. Transportplanner

 • De transportplanner is verantwoordelijk voor de planning en inzet van het ter beschikking gestelde wagenpark en de daarbij horende chauffeurs.
 • Deze planning moet zo efficiënt mogelijk zijn opgesteld, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de klanten.  Ter ondersteuning van de planning moet ook zorg worden gedragen voor administratieve afhandeling van het transport door middel van het invullen en beheren van vrachtdocumenten

Hoofdtaken van de transportplanner :

 • Het plannen van het transport, taken zijn  :
  • Verzamelen en controleren van de gegevens die nodig zijn voor het opstellen van de ritplanning ;
  • Opstellen van de ritplanning en doorgeven aan de chauffeurs ;
  • Bij uitbesteed  transport, de externe transporteur verwittigen ;
  • Bijstellen van de transportplanning indien nodig;
 • Het administratief begeleiden van het vervoer, taken zijn :
  • Opmaken van transportdocumenten en verzorgen van eventuele begeleidende documenten ;
  • Archiveren van documenten en bijhouden van dossiers;
  • Controleren van facturen van externe vervoerders.
 • Het onderhouden van in- en externe contacten, taken zijn :
  • Uitgeven van documenten aan chauffeurs ;
  • Contacten met klanten over de aflevering en het beantwoorden van vragen ;
  • Afroepen van transport bij externe vervoerders ;
  • Accepteren van orders.

Sociale vaardigheden

Klantgericht kunnen handelen:

 • Helpt mee in de zoektocht om voor de klant de meest geschikte oplossing aan te bieden:
 • Levert sneller dan afgesproken is aan de klant
 • Helpt mee zoeken naar een antwoord op een vraag of klacht van de klant
 • Luistervaardig en tactvol, communicatief open en bereid tot samenwerking

 Betrouwbaar :

 •  Je komt afspraken na en neemt je verantwoordelijkheid op:
 • Respecteert regels en afspraken
 • Toont initiatief (zelfstandig kunnen werken)
 • Gaat op respectvolle wijze om met collega’s, klanten, leveranciers,…
 • Geeft volledige en juiste informatie door
 • Respecteert vertrouwelijke/persoonlijke informatie
 • Komt beloften en afspraken na
 • Komt open uit voor eigen fouten, vergissingen en nalatigheden.

 Voortdurend streven naar verbetering :

 • Je verbetert voortdurend je eigen functioneren en de werking van de onderneming, door de bereidheid om te leren en mee te groeien met veranderingen
 • Nieuwe regelgeving, werkmethodes
 • Toepassen van nieuwe richtlijnen/procedures
 • Nagaan  nieuwe tendensen/ontwikkelingen in de eigen functie kunnen ingezet worden
 • Een flexibele instelling bezitten (om kunnen gaan met de vele wisselende situaties)

Nauwgezetheid :

 • Je volbrengt je taken nauwgezet en met zin voor detail. Je gaat gepast om met materialen.
 • Voert repetitieve taken foutloos uit
 • Vult documenten en formulieren correct en zorgvuldig in
 • Blijft aandachtig bij routineuze taken
 • Controleert het eigen werk
 • Merkt fouten en onnauwkeurigheden op.

Technische vaardigheden:

 • Leiding geven op duidelijke en consequente wijze
 • Coördineren en planmatig werken
 • Zin voor innovatie
 • Duidelijke afspraken kunnen maken, nakomen en/of laten nakomen
 • Luistervaardig en tactvol zijn, open en bereid tot samenwerking
 • Administratief onderlegd zijn
 • Kunnen delegeren
 • Stressbestendig (werken onder tijdsdruk)

Persoonlijke vaardigheden:

 • Voorbeeldfunctie voor de missie en visie van Finipur

Geeft leiding aan chauffeurs en receptionist.

Rapporteert aan de verantwoordelijke planning rapporteert aan de Productiemanager.

 

Interesse?
Stuur dan uw sollicatiebrief + CV naar: Dhr. Goossens,  Finipur, Oudenaardse Heerweg 76, 8540 DEERLIJK

Tel. : 056/ 78 20 19; acc@finipur.eu


Finipur
Oudenaardse Heerweg 76
8540 Deerlijk
Goossens Stijn
SOLLICITEER NU